absoluut niet zweverig


minder snel van vraagstelling naar oplossing


open kijken naar wat je dacht te weten geeft lucht


betekenissen van 'het oude denken' herdefiniëren


een manier om mijn denken onder de loep te nemen


verder komen in mijn denkproces over een dilemma


anders tegen zaken aan kunnen kijken


 steeds andere facetten van hetzelfde thema


het onderwerp scherpstellen


de waarde van twijfelen


denkpatronen worden duidelijk


terug naar de kern van mijn vraag


Zicht Nijmegen

 

Zicht Nijmegen is de filosofische praktijk van Hermien Hooghiemstra.

Ik richt mij vooral op het organiseren, faciliteren en leiden van socratische gesprekken en het voeren van individuele filosofische gesprekken. Mijn doel is filosoferen toegankelijk te maken en een plaats te geven in het dagelijks leven en werken van mensen.

We hebben tegenwoordig weinig tijd om zaken echt te overdenken. We handelen en oordelen vaak zonder ons bewust te zijn waarop dit gebaseerd is.

Zicht Nijmegen wil een vrijplaats bieden voor mensen die nieuwsgierig zijn naar hun onderliggende aannames en waarden van waaruit het denken en handelen in het dagelijks leven voortkomt. Voor mensen die na willen denken over hun denken. Mensen die de concepten die ze in hun leven hanteren, vaak zonder zich daarvan bewust te zijn, willen onderzoeken.

Zicht Nijmegen biedt daarvoor twee vormen aan, waarbij het gaat om het filosoferen zelf. Deze vormen zijn beide geworteld in de eeuwenoude filosofische traditie. Het gaat dus niet om theoretische verhandelingen over filosofen, maar wel om met behulp van de inzichten en technieken van filosofen door de eeuwen heen, uw eigen filosofische houding te ontwikkelen.

Dit kan individueel in een filosofisch gesprek of gezamenlijk in een kleine groep tijdens een socratisch gesprek.