absoluut niet zweverig


minder snel van vraagstelling naar oplossing


open kijken naar wat je dacht te weten geeft lucht


betekenissen van 'het oude denken' herdefiniëren


een manier om mijn denken onder de loep te nemen


verder komen in mijn denkproces over een dilemma


anders tegen zaken aan kunnen kijken


 steeds andere facetten van hetzelfde thema


het onderwerp scherpstellen


de waarde van twijfelen


denkpatronen worden duidelijk


terug naar de kern van mijn vraag


Het Individuele Gesprek

 

De vraag is het inzicht
Het individuele gesprek met de filosofisch consulent is een open dialoog waarin vragen centraal staan, en wel de vragen die de bezoekers van mijn praktijk zelf formuleren. Een goede vraag maakt duidelijk waar het in een kwestie om gaat. Dat is het inzicht.
Een vraag geeft zowel richting als ruimte aan je reflectie. Ruimte om de kwestie in alle vrijheid te onderzoeken, dat wil zeggen zonder voorbehoud en reserves, niet gehinderd door kennis en vooroordelen. Het is immers een vraag en een echte vraag kent geen antwoord.
Dit is de essentie van het filosofisch gesprek.

Hoe gaat dat dan in z’n werk?
Meestal komt iemand binnen met een kwestie, een probleem, of een levensvraag waar hij niet meer omheen kan. Met een verhaal. Zelden met een duidelijke vraag. Vaak ligt er een berg losse eindjes tussen de bezoeker en de practicus. Door vragen te stellen, er woorden of begrippen uit te lichten en deze te bevragen, daagt de practicus de bezoeker uit zijn gedachtegang af te maken, uit te spreken wat belangrijk is, stelling te nemen tegenover zijn denken.
Tegen het einde van het gesprek vraagt de practicus de bezoeker de kwestie te vatten in een vraag. De praktijk leert dat dit geen geringe opdracht is.
Door een kwestie of probleem te verwoorden in een vraag, komt er ruimte tussen de bezoeker en de kwestie. De vraag over de kwestie staat dan centraal, in plaats van de kwestie zelf. Dit kan inhouden dat de emotie een andere dimensie krijgt, dat het vanzelfsprekende niet zo vanzelfsprekend blijkt, dat de moraal tussen haakjes wordt gezet, dat er geen mening of antwoord verdedigd hoeft te worden; het is een vraag, je weet het niet en belangrijker nog: je weet dat je het niet weet!
Dit niet-weten is het begin van wijsheid.
De vraag gaat op een briefje mee met de bezoeker. Hij doet zijn werk in het dagelijks leven, tussen de bedrijven door. Hij laat zich vanzelf gelden in allerlei situaties. Het is niet nodig er voor te gaan zitten.
Het volgend gesprek gaat over wat de vraag gedaan heeft in het leven van de bezoeker. Heeft de vraag zich ontwikkeld of hebben zich andere vragen aangediend? Is er een bepaald aspect van de vraag dat meer aandacht verdient? Was het wel de goede vraag? Van ieder gesprek is het doel steeds weer: een vraag.
Zo werken we van vraag naar vraag, laten antwoorden en oplossingen links liggen. Die zijn mooi meegenomen, maar,
wij practici noemen dat bijvangst.
Het doel is de vraag; Die werkt!
Lees hierover meer bij ervaringen bezoekers.

Waarom naar een filosofisch consulent? 
In de eerste plaats gaat het in de filosofische praktijk om wijsheid. Mijn verlangen is dat de bezoekers van mijn praktijk wijzer worden. Wijsheid die begint bij ‘het niet weten’, waardoor er ongehinderd door kennis en meningen, een werkelijk onderzoek kan plaats vinden.
Behalve het wijzer worden aangaande de kwestie die door de bezoeker is ingebracht, wordt door deze methode een vragende, filosofische houding ontwikkeld, die ook in de toekomst en op andere domeinen van het leven bijdraagt aan wijsheid.