absoluut niet zweverig


minder snel van vraagstelling naar oplossing


open kijken naar wat je dacht te weten geeft lucht


betekenissen van 'het oude denken' herdefiniëren


een manier om mijn denken onder de loep te nemen


verder komen in mijn denkproces over een dilemma


anders tegen zaken aan kunnen kijken


 steeds andere facetten van hetzelfde thema


het onderwerp scherpstellen


de waarde van twijfelen


denkpatronen worden duidelijk


terug naar de kern van mijn vraag


 

Hermien Hooghiemstra

 

hermien-portret

Na verschillende opleidingen en beroepen voornamelijk in de hulpverlening en de zorg, ben ik een aantal jaren geleden begonnen met de studie Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Eén van de vier hoofdvakken binnen deze studie is filosofie. Mijn bachelor heb ik afgerond met een scriptie in dit vak. Hierdoor heeft filosofie zich als een belangrijke waarde in mijn leven laten ontdekken. Het werd me duidelijk dat praktische filosofie een belangrijke bijdrage kan leveren in veel domeinen van de samenleving. Ik heb daarom de slag gemaakt van theorie naar praktijk door de opleiding Praktische Filosofie en de Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider te gaan volgen aan de Internationale School Voor Wijsbegeerte. Beide opleidingen heb ik succesvol afgerond. Het was een goede keuze, die ertoe heeft geleid dat ik ook de opleiding voor filosofisch practicus heb gedaan. Hiervoor heb ik in mei 2013 het certificaat behaald.

Mijn overkoepelend doel is de filosofie weer onder de mensen te brengen, omdat ik denk dat het een beter begrip oplevert van jezelf en elkaar. Ik probeer mijn praktijk dan ook zo toegankelijk mogelijk te maken, ook voor hen die nog nooit iets met filosofie gedaan hebben. Zo ben ik bijvoorbeeld in te huren voor een socratisch gesprek door leesclubs, of door studiegroepen die gezamenlijk een betekenisvol begrip, al of niet uit hun studie, willen onderzoeken. Het socratisch gesprek is een goed alternatief voor intervisie of supervisie. Het individuele filosofisch gesprek is vooral een vorm van intervisie.

Mijn ervaring is dat de meeste mensen verrast zijn door de werking van het filosofisch overdenken van kwesties, problemen, begrippen, alsof het eigen denken er een dimensie bij krijgt.

 

Opleidingen o.a.

Beroepsopleiding Filosofisch Practicus ISVW 2013

Beroepsopleiding Socratisch gespreksleider ISVW 2012

Basisopleiding Filosofie in de praktijk ISVW 2012

Bachelor of Arts  Algemene cultuurwetenschappen 2010

Hogere sociaal-pedagogische opleiding “De Kopse Hof” 1978

 

De certificaten van de ISVW zijn alle Cedeo erkend

Verder ben ik lid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk