absoluut niet zweverig


minder snel van vraagstelling naar oplossing


open kijken naar wat je dacht te weten geeft lucht


betekenissen van 'het oude denken' herdefiniëren


een manier om mijn denken onder de loep te nemen


verder komen in mijn denkproces over een dilemma


anders tegen zaken aan kunnen kijken


 steeds andere facetten van hetzelfde thema


het onderwerp scherpstellen


de waarde van twijfelen


denkpatronen worden duidelijk


terug naar de kern van mijn vraag


 ervaringen van deelnemers aan het socratisch gesprek 

mijn snelle oordelen vraagt om een pas op de plaats
Na meerdere malen deelgenomen te hebben aan een socratische gespreksavond onder de bezielende leiding van Hermien, zou ik bijna zeggen: “Begin er niet aan, want het werkt verslavend”.
Door op een logische en confronterende manier door te vragen, wordt me constant een spiegel voorgehouden. Wat ik net zei, bleek toch niet wat ik bedoelde en aanvankelijk dacht.
Op een imponerende, maar heel natuurlijke wijze laten de anderen mij inzien dat mijn aanvankelijk heldere gezichtspunt toch wat gecompliceerder in elkaar zit dan ik dacht. Op deze wijze met elkaar in gesprek gaan maakt dat ik op een positieve manier heel anders tegen zaken aan kan kijken. Mijn snelle oordelen vraagt om een pas op de plaats; een bijzondere ervaring die ik als zeer positief en zinvol ervaar.
Jet

wat bezoekers zeggen over de filosofische dialoog 

zelf tot nieuwe inzichten komen
Ik kwam naar Hermien in een heel onzekere periode in mijn leven. Aanvankelijk dacht ik dat het misschien wat zweverig zou kunnen zijn. Dat was echter absoluut niet het geval! Door de gesprekken heb ik geleerd om op een andere manier naar mezelf te kijken. Door veel door te vragen daagde Hermien mijn denkbeelden uit. Ze legt je niks op, je komt zelf tot nieuwe inzichten. Ik heb de gesprekken als zeer prettig ervaren, met ruimte voor een lach en soms een traan.
Vrouw, 28 jaar

ik moest mij inhouden om niet constant in oplossingen te denken
De afgelopen jaren heb ik mij met name bezig gehouden met het opbouwen van een bedrijf. Met het niet willen falen, het willen voldoen aan door mijzelf opgelegde verwachtingen, met het mijzelf druk maken soms om helemaal niets. Terwijl mijn hart andere prioriteiten had, bleef ik maar doorwerken. Er moest iets gebeuren, de balans was zoek. Ik voelde weinig voor een psycholoog en was huiverig voor een coach die teveel mijn richting zou gaan bepalen. Ik was op zoek naar methoden om mijn eigen waarnemen en denken te veranderen. Dus kwam ik via de huisarts bij Hermien terecht.
De sessies waren niet altijd makkelijk. Ik ben erg praktisch aangelegd en moest mij inhouden om niet constant in oplossingen te denken. Maar er is wel degelijk meer inzicht ontstaan in het eigen denken en ik heb meer geduld ontwikkeld door iets minder snel van vraagstelling naar oplossing te springen.
Willem 43 jaar

zonder een antwoord toch nieuwe gezichtspunten
Het bijzondere aan de werkwijze van Hermien is dat ze je naar huis stuurt met een vraag. Een vraag gedestilleerd uit het gesprek dat je met haar hebt gehad en die de dagen daarna door je hoofd blijft spelen.
Ook zonder een antwoord te vinden kan die vraag je gedachten-stroom opengooien, nieuwe gezichtspunten aandragen, een nieuwe benadering zijn.
Weer open kijken naar wat je dacht al te weten geeft beweging; je leven gaat weer stromen. Geeft lucht.
Dat voelt goed, dat helpt!
Fietje

betekenissen van het ‘oude denken’ herdefiniëren
Ik wilde sommige dingen anders.
Op een of andere manier paste het niet meer. Ik had er zogezegd geen lol meer in.
Ik wil mijn denken en handelen niet meer zo vaak laten bepalen door mensen, omstandigheden en gebeurtenissen. Ik wil mijn eigen denkvermogen vergroten en de betekenissen van het ‘oude denken’ herdefiniëren.
Daarom ben ik op zoek gegaan naar een manier om mijn denken onder de loep te nemen.
Door met een bepaalde afstand naar mezelf te kijken, over mijn denken na te denken en erover te spreken met iemand die met hart en verstand hierbij een rol kan en wil spelen, kom ik tot verrassende inzichten en aanzetten om het de volgende keer net iets anders te doen of te beleven.
Suus

verder komen in mijn denkproces over een dilemma
In een aantal gesprekken heeft Hermien mijn gedachten op zo’n manier kunnen structureren dat ik verder kwam in mijn denkproces. Dit met het waardevolle resultaat dat ik zelf een beslissing heb kunnen nemen in mijn dilemma, waar ik tot op de dag van vandaag erg tevreden over ben. Het contact met Hermien was vanaf het begin erg prettig en vertrouwd, o.a. doordat Hermien een niet-oordelende houding heeft en ze naast het stellen van rake vragen ook goed kan luisteren.
Studente (23 jaar)

steeds andere facetten van hetzelfde thema
Filosofische gesprekken met Hermien zijn een aanrader voor iedereen die eens op een andere manier naar zijn/haar eigen patronen wil kijken. Bij alles kun je je afvragen waarom je het zo doet en niet anders. Je ziet steeds andere facetten van hetzelfde thema.
Joost

de kern van mijn vraag
In een paar maanden is er in de 8 gesprekken die ik met Hermien had een mooi afgerond geheel ontstaan. Hermien is in staat om, in haar uitnodigende en gastvrije houding, mij op een zeer scherpe manier te bevragen op het onderwerp wat op dat moment van belang is. Met bewondering en verbazing keek en luisterde ik naar hoe ze iedere keer opnieuw helderheid bracht in de chaos die ik kon veroorzaken door mijn associatieve manier van spreken, ze bracht me iedere keer terug naar de kern van mijn vraag. Daarbij hield ze nauwlettend de beginvraag in het oog en bracht uiteindelijk de lijnen samen!
Dat heeft er voor gezorgd dat ik de vraag, waarmee ik binnenkwam, verhelderend en zelfs ontroerend af heb kunnen ronden.
Marleen
volzinzijn.nl

het onderwerp scherpstellen
Onbevangen en zonder verwachting ging ik de gesprekken in met Hermien. Mijn gespreksonderwerp lag al langer op de plank. Met Hermien werd het opgepakt en van zijn stof ontdaan.
Vanaf het eerste gesprek was er een vertrouwde sfeer waarin ik me kwetsbaar durfde op te stellen.
Met een diepere vraagstelling op het onderwerp ging ik na de gesprekken naar huis waar het op een prettige manier in m’n dagelijkse zijn bleef nawerken. Het onderwerp bleef bij me en ik ging scherpstellen. Zonder enige druk maar met de gesprekken in m’n bewustzijn ben ik gaan toepassen waar ik het voorheen liet liggen.
Waardevolle gesprekken die mij meer inzicht gaven en waarin Hermien haar kundige maar ook haar ontspannen en humoristische kant liet zien.
W.F.

de waarde van twijfelen
Ik ben heel blij met de filosofische gesprekken. Via de thema’s die naar boven kwamen door de vragen, ben ik meer tot de kern van een onopgelost probleem gekomen. Ik kan ook beter naar mijn gedachten kijken, en mezelf afvragen of ze waar zijn. Ik heb de waarde van het twijfelen ontdekt, een ander woord voor kritisch denken. Nu voel ik me sterker in mijn denken, en ik ben je dankbaar dat de gesprekken niet op de emoties gericht waren, maar op het denken. Ja, de nadruk op het onderzoeken van mijn gedachten heb ik het fijnst gevonden. Ik heb ook je open houding heel prettig gevonden.
Een franҫaise.

patronen en reflexen worden duidelijk
Hermien laat me een vraag formuleren die nu belangrijk  is voor mij. Tijdens de gesprekken hierover worden patronen en reflexen duidelijk, die te maken hebben met hoe ik denk. Hierdoor ontstaat weer een nieuwe vraag ter onderzoek voor het volgende gesprek. Door de heldere en integere manier van doordenken, vol humor ook, heb ik verantwoordelijkheid voor, en vrijheid in mijn denken ervaren.
Nelly Piepenbrock-Heus