absoluut niet zweverig


minder snel van vraagstelling naar oplossing


open kijken naar wat je dacht te weten geeft lucht


betekenissen van 'het oude denken' herdefiniëren


een manier om mijn denken onder de loep te nemen


verder komen in mijn denkproces over een dilemma


anders tegen zaken aan kunnen kijken


 steeds andere facetten van hetzelfde thema


het onderwerp scherpstellen


de waarde van twijfelen


denkpatronen worden duidelijk


terug naar de kern van mijn vraag


Zicht Nijmegen

Zicht Nijmegen is de filosofische praktijk van Hermien Hooghiemstra.
Ik richt mij op het organiseren en faciliteren van socratische gesprekken en het voeren van individuele filosofische gesprekken. Mijn doel is het filosoferen weer een grotere plaats te geven in het dagelijks leven en werken van mensen.

→ Lees meer

Socratisch gesprek

Het socratisch gesprek is een gezamenlijk onderzoek naar de aannames en waarden die, vaak onbewust, ten grondslag liggen aan ons denken, handelen en oordelen. Door zicht te krijgen op je aannames en waarden kun je ook kijken of ze nog geldig zijn of dat ze toe zijn aan bijstelling.

→ Lees meer

Filosofisch gesprek individueel

In het individuele filosofisch gesprek staan vragen centraal. Problemen of kwesties worden door de bezoeker gevat in een vraag. Het ontwikkelen van deze vraag, waardoor een voortschrijdend inzicht ontstaat, is de essentie van dit gesprek. Dat is wat ik onder ‘wijzer worden’ versta.
Hoe gaat dat dan in z’n werk?

→ Lees meer

Wie is Hermien

Een aantal jaren geleden ben ik begonnen met de studie Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Eén van de vier hoofdvakken binnen deze studie was filosofie. Mijn bachelor heb ik afgerond met een scriptie in het vak filosofie. Hierdoor heeft filosofie zich als een belangrijke waarde in mijn leven laten ontdekken.

→ Lees meer

 

 

groot_logo-zicht-nijmegen

Ervaringen bezoekers

Hoewel de gesprekken niet oplossingsgericht zijn maar wijsheid het doel is, worden er wel degelijk resultaten behaald. Zo worden er knopen doorgehakt, relaties geïntensiveerd of verbroken, ontstaat er ruimte voor de ander met zijn of haar denkbeelden en kan men positiever naar zichzelf kijken.

→ Lees meer